עיכוב הליכים בהוצאה לפועל מזונות

קיבלת מכתב אזהרה מההוצאה לפועל, ובו נכתב שעליך לשלם לזוכה את תשלום המזונות. האם ניתן לעכב את ההליכים כנגדך? למי הסמכות להחליט על כך? במאמר זה נסקור את אפשרות עיכוב ההליכים בתיק הוצאה לפועל מזונות.

בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל מזונות

בתיק מזונות שנפתח בהוצאה לפועל, ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים. את הבקשה יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל באמצעות טופס בקשות לעיכוב הליכים [טופס 214], ולציין בטופס שהסעד המבוקש הוא סעד 61 [עיכוב הליכים].

במקרה שהחייב רוצה להגיש ערעור או בקשת רשות ערעור לבית המשפט, רשאי הוא להגיש ישירות לבית המשפט את הבקשה לעיכוב ההליכים, ביחד עם הערעור או בקשת רשות הערעור.

למי נתונה הסמכות להורות על עיכוב ההליכים?

ככלל, לרשם ההוצאה לפועל אין סמכות לעכב את ההליכים על דעת עצמו. פסק דין מזונות הוא פסק דין שניתן על ידי בית המשפט, ולרשם אין סמכות לעכב פסק דין שניתן על ידי בית המשפט.

עם זאת, החוק מונה כמה מקרים ספציפיים בהם לרשם ישנה הסמכות להורות על עיכוב ההליכים.

כך כותב החוק [סעיף 17 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967]:

17. (א) לא יעוכב ביצועו של פסק הדין אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו של בית משפט.

(ב) ציווה בית משפט לעכב ביצועו של פסק הדין או חלק ממנו, לא יינקט כל הליך לביצועם.

מקרים בהם רשאי הרשם להורות על עיכוב ההליכים

בחוק ההוצאה לפועל נמנו כמה מצבים בהם יש לרשם סמכות להורות על עיכוב הליכים:

1. כאשר חייב טוען טענת "פרעתי" – עליו מוטל להוכיח שפרע. אך עד שיוכיח כן, ובטרם יקבע הרשם האם מתקבלת טענתו, רשאי הרשם, אם ישנם טעמים מיוחדים לכך, להורות על עיכוב ההליכים עד לבירור העניין.

2. במקרה שבו אחד הצדדים הודיע שבכוונתו להגיש ערעור או בקשת רשות ערעור, רשאי הרשם לעכב את ההליכים עד לבירור הערעור או בקשת רשות הערעור.

3. במקרה שצד ג' טוען שיש לו זכויות במקרקעין המעוקלים במסגרת הליכי הוצאה לפועל – רשאי הרשם לעכב את מכירת המקרקעין עד לבירור זכותו בבית המשפט .

ההבדל בין "עיכוב" הליכים לבין "השהיית" הליכים

בסעיף 17, שצוטט לעיל, כותב החוק שהסמכות לעיכוב הליכים נתונה לבית המשפט. לעומת זאת, בסעיף 16 כותב החוק:

16(א) ביקש החייב להשהות הליך או להימנע ממנו, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות כמבוקש בתנאי שהחייב המציא ערובה להנחת דעתו.

כמו כן בסעיף 77א כתוב החוק:

"הרשם רשאי להורות על השהיית הליכי הוצאה לפועל, כולם או חלקם, אם שוכנע כי הדבר מוצדק, לתקופה סבירה שיקבע, שתאפשר פנייה לבית המשפט לשם פתיחת הליכי פשיטת רגל."

האם הסעיפים סותרים זה את זה? לפי השופט דאוד מאזן [בפס"ד רע"צ 44415-02-13] התשובה היא שלילית. ההבדל, לדעתו, נעוץ בהבחנה בין "עיכוב" הליכים לבין "השהיית" הליכים. עיכוב הליכים הינו עצירת כל התיק ואילו השהיית הליכים הינה עצירת הליך או הליכים מסוימים בתיק. בשביל עצירת כל התיק נדרשת הוראה של בית משפט, אך עבור עצירת הליכים מסוימים מספיקה הוראה של רשם ההוצאה לפועל.

לסיכום

בקשה לעיכוב ההליכים הינה אחת מהאפשרויות העומדות בפני חייב להתמודד עם תיק הוצאה לפועל שנפתח כנגדו. את הבקשה יש להגיש ברוב המקרים לרשם ההוצאה לפועל.

לרשם יש סמכות להורות על עיכוב כל ההליכים בתיק בכמה מקרים שהוגדרו בחוק. בנוסף, לרשם יש סמכות רחבה ועצמאית יותר להורות על השהיית הליכים מסוימים לפי שיקול דעתו.

 

עו"ד ארז אבוהב: "סנגור זה לא מקצוע אלא מצב נפשי. הוא צריך להיות עורך דין מנוסה ומנהיג בכל רמח אבריו. כעורך דין פלילי שייצג נאשמים בתיקים המורכבים ביותר בעשור האחרון אני יכול לומר באופן מוחלט, אין תיק לא טוב יש סנגור לא טוב. לכל דבר יש פתרון, צריך להתאמץ להשיגו ולהילחם עליו. כזה אני."

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבותכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: דגל.


אין לראות בעמוד זה ובכלל באתר הסתבכת בפלילים? יצוג במשפט פלילי המלצה, חוו"ד משפטית, יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי; בנוסף, התוכן באתר עו"ד פלילי לא מתחיב להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני; המבקר באתר ייקח בחשבון כי מידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על הכתוב באתר עו"ד פלילי עושה זאת באחריותו האישית המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

פנייה לייעוץ אישי

שם מלא *

מספר טלפון *

תוכן הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: עץ.
פרטי יצירת קשר:

רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 0539348881מידע חשוב נוסף