LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  האם בעילה שלא בהסכמה חופשית משמעותה אונס? (מדריך משפטי)

  פרק ה' של חוק העונשין עוסק בעבירות מין, והוא נפתח באחת מעבירות המין החמורות ביותר – בעילה שלא בהסכמה חופשית הקרויה גם אינוס. תחת הכותרת הכללית של אינוס, מפרט החוק מגוון רחב של מקרים שבהם בעילת אישה היא בהגדרתה החוקית כזאת שלא נעשתה בהסכמה חופשית.

  ראוי לציין כי המונח הסכמה חופשית מגלם תפיסה נורמטיבית באשר ליחסי מין. כך, על פי החוק, גם במקרים שבהם ניתנה הסכמה פורמלית מצד האישה, ככל שלא ניתן לראות בכך הסכמה אמיתית, אלא ניצול המהווה אונס, עשויה להתגבש עבירה שהעונש בצדו יכול להגיע עד ל- 20 שנות מאסר מאחורי סורג ובריח.

  תוכן עניינים

  מהי בעילה שלא בהסכמה חופשית?

  אלו המקרים העיקריים מהם ניתן ללמוד על היחס של המחוקק ליחסים אשר עשויים להיחזות כמוסכמים, אולם מהווים על פי החוק בעילה שלא נעשתה בהסכמה חופשית:

  • בעילה של קטינה מתחת לגיל 14 – עבירה המכונה אינוס סטטוטורי. אדם הבועל קטינה שטרם מלאו לה 14 ייחשב כמבצע אינוס, אף אם הקטינה הסכימה לכך.
  • בעילה תוך מרמה לגבי זהות הבועל או טיב המעשה – במקרה שבו אישה הסכימה לקיים יחסי מין עם גבר על בסיס מצג שווא שהציג לה הגבר, ניתן יהיה לייחס לו עבירה של אינוס.
  • בעילה תוך ניצול מצב נפשי או שכלי – החוק אינו אוסר קיום יחסי מין עם מי שהיא לקויה בנפשה או בשכלה, אך כאשר יחסי המין הם פרי ניצול מצב זה, ניתן יהיה לייחס לבועל עבירת אינוס.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה העונש על בעילה אסורה?

   חוק העונשין מדרג את עבירות האינוס בשתי דרגות חומרה המתייחסות לאותו מעשה של בעילה שלא בהסכמה, כאשר השוני הוא בנסיבות ביצועו. כך, כאשר הבעילה היא כלפי כל אישה בניגוד להסכמתה, כלפי קטינה מתחת לגיל 14 אף אם בהסכמתה, כלפי כל אישה תוך ניצול הכרה מעורפלת, לקות נפשית או שכלית, או תוך מרמה, העונש המירבי הוא עד 16 שנות מאסר.

   לצד זאת, כאשר הבעילה נעשתה כלפי קטינה מתחת לגיל 16 ללא הסכמתה, או כלפי כל אישה תוך שימוש באלימות וגרימת חבלות או על ידי חבורה או תוך איום בנשק חם או קר או תוך התעללות, אזי בידי בית המשפט האפשרות להטיל על מבצע העבירה עונש מאסר של עד 20 שנים. כמו כן, בשתי דרגות חומרת האינוס, ניתן להטיל על האנס עונש של פיצוי כספי לקורבן העבירה.

   מה ההבדל בין אונס לבעילה אסורה בהסכמה?

   החוק מבצע הפרדה בין מקרים שמהווים במובהק ניצול פערי גיל או מצב מנטלי אשר יתגבשו לכדי עבירת אינוס, לבין מקרים שבהם מידת הניצול הייתה פחותה אך כזו הראויה לגנאי – מקרים החוסים תחת עבירת בעילה אסורה בהסכמה. אחת הדוגמאות לעבירה זו היא קיום יחסי מין תוך ניצול יחסי מרות בעבודה או בשירות באחד מגופי הביטחון.

   יחד עם זאת, בשונה מעבירת האינוס, עבירה של בעילה אסורה בהסכמה אינה נושאת בצידה ענישה חמורה מאוד. העונש בגין עבירה זו נע בין 3 שנים לכל היותר כאשר מערכת היחסים היא בין בגירים תוך ניצול יחסי מרות, חינוך או תלות, או עד 5 שנים כאשר מערכת היחסים היא בין בגיר לקטינה מעל גיל 14 ומתחת לגיל 16, וזאת ללא צורך בנסיבות נוספות הנוגעות לטיב מערכת היחסים.

   מה צפוי לאדם המורשע בבעילה שלא בהסכמה חופשית?

   ביצוע עבירת אינוס חושף את מבצעה למעצר הן בשלב החקירה והן לאחר מכן בשלב של המשפט, אם כי קיימים מקרים שבהם כתב האישום מוגש ללא הליך מעצר. במידה שיורשע, צפוי מבצע העבירה לענישה מאחורי סורג ובריח, למעט במקרים מיוחדים בהם מציג הנאשם להליך שיקומי יוצא דופן שעבר עד לשלב הטיעונים לעונש בעניינו.

   כמו כן, החוק בישראל קובע כי יש להטיל על מבצע העבירה צו פיקוח לצורך הגנה על הציבור מעבירות מין. על פי החוק, יש לערוך בעניינו של כל עבריין מין מורשע הערכת מסוכנות מינית טרם שחרורו מהכלא. חוק ההגנה על הציבור מפני עבירות מין מאפשר הטלת מגבלות לתקופה של עד 5 שנים כלפי כל עבריין מין מורשע שמסוכנותו אינה נמוכה, ואף מעבר לכך, כאשר המסוכנות הינה גבוהה.

   הסכמה ליחסי מין נדרשת להיות חופשית

   קיום יחסי מין עם אישה או קטינה כפופים להוראות החוק המחמירות אשר מספקות מענה ברור לשאלה מהי הסכמה חופשית. כך, לא יוכל מבצע העבירה להיתלות בגילוי הסכמה כאשר מתקיימת אחת מהנסיבות המיוחדות המנויות בחוק, והוא צפוי לענישה מחמירה, לצד פיקוח ומעקב במידה שהערכת המסוכנות בעניינו מצביעה על מסוכנות מינית שאינה נמוכה.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף