LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חוק הפיקוח על עברייני מין (מדריך משפטי)

  אדם המורשע בביצוע עבירה פלילית צפוי לרצות את עונשו – בין אם מדובר בעבודות שירות, מאסר על תנאי או מאסר בפועל – ולאחר תום ריצוי העונש, ככלל, לא צפויות לחול עליו הגבלות כלשהן הנוגעות להרשעתו.

  חוק הפיקוח על עברייני מין (מדריך משפטי)

  מנגד, ככל שמדובר במי שהורשע בעבירת מין, חל עליו חוק הפיקוח על עברייני מין – חוק אשר נועד לפקח על צעדיו ולהגביל אותו מלסכן את הציבור, גם שנים ארוכות לאחר שסיים לרצות את מלוא העונש שהוטל עליו בגין העבירה שביצע.

  תוכן עניינים

  מה מטרת חוק הפיקוח על עברייני מין?

  חוק הפיקוח על עברייני מין, הידוע בשמו הרשמי – חוק הגנה על הציבור מפני עבירות מין, נועד לשנות מציאות בעייתית שהייתה שרירה עד לחקיקתו בשנת 2006. טרם חקיקת החוק, לא הייתה דרך חוקית למנוע מעבריין מין מסוכן לשהות בקרב קורבנות פוטנציאליים ולשוב ולבצע עבירות לאחר שחרורו ממאסר.

  חוק הפיקוח הכיר בכך שעבריינות מין היא עבריינות מסוג ייחודי המאופיינת בדפוסי רצסיביים גבוהים ובמסוכנות מבצעיה כלפי כלל האוכלוסייה. זאת בשונה למשל מעבירות אלימות המבוצעות על רקע סכסוך נקודתי. על כן, מטרתו היא למנוע את הסיכון הנשקף ממי שסיים לרצות את עונשו, באופן מידתי ושאינו מהווה ענישה נוספת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אילו הגבלות ניתן להטיל על עבריין מין משוחרר?

   חוק הפיקוח יוצר מציאות ייחודית עבור עברייני מין מורשעים, שכן הוא מאפשר להגביל את תנועתם ולמנוע מהם לבצע פעולות מסוימות שעשויות לסכן את הציבור. סמכות הפיקוח על מעשיו של העבריין ועמידתו בתנאים והגבלות אלו נתונה בידי קצין פיקוח של יחידת צור – יחידה בשירות בתי הסוהר העוסקת בפיקוח על עברייני מין.

   אלו הן כמה מתוך המגבלות העיקריות אותן מאפשר החוק להטיל עבריין המין:

   1. איסור יצירת קשר עם קטינים.
   2. איסור שהייה במחיצת קטינים.
   3. איסור על גישה לרשת האינטרנט.
   4. איסור על צריכת אלכוהול וסמים.
   5. מתן סמכות לקצין הפיקוח להיכנס לערוך חיפוש בבית המפוקח.
   6. חובת שיתוף פעולה עם קצין הפיקוח.

   אילו עברייני מין כפופים לחוק הפיקוח?

   החוק מאפשר הטלת מגבלות על מי שהורשע בעבירות לפי סימן ה' לחוק העונשין המונה את מרבית עבירות המין, וכן עבירות של החזקה או פרסום של חומרים פדופילים. אם זאת, הרשעה בעבירות אלה היא תנאי מחייב אך לא מספיק לשם הטלת צו פיקוח. התנאי השני הוא קיומה של מסוכנות שאינה נמוכה הנשקפת מעבריין המין.

   מידת מסוכנותו של כל אדם המורשע בעבירת מין, מבוצעת במסגרת עריכת חוות דעת מסוכנות מינית על ידי המרכז לבריאות הנפש. ככל שעונשו כלל מאסר, חוות הדעת נערכת לקראת שחרורו, ואילו ככל שעונשו לא כלל מאסר, חוות הדעת נערכת במהלך הליך גזירת דינו.

   מה קורה כאשר עבריין מין מפר צו פיקוח?

   צו הפיקוח מקנה כאמור סמכויות אכיפה להבטחת שמירה על הצו הנתונות בידי קצין הפיקוח, ומן הצד השני מהווה צו שיפוטי שהפרתו מהווה עבירה שהעונש בצדה הוא עד 2 שנות מאסר. ביצוע עבירה של הפרת צו פיקוח אף מהווה עילה למעצרו של מפר הצו במהלך משפטו בגין עבירה זו.

   הפרת צו פיקוח מהווה אינדיקציה למסוכנות הנשקפת לציבור מצד עבריין המין, ואולם העונש שעשוי להיות מוטל על העבריין מושפע מטיב ההפרה ופוטנציאל הסיכון הנובע ממנה. כמו כן, ככל שמדובר במספר רב יותר של הפרות, כך ייטה בית המשפט להטיל על מפר הצו עונשי מאסר חמורים הרבה יותר.

   ביצוע עבירה של הפרת צו פיקוח אף מהווה עילה למעצרו של מפר הצו

   מהו משך צו הפיקוח?

   חוק הפיקוח על עברייני מין מאפשר להטיל על עבריין מין הגבלות רבות ומגוונות וזאת לפרק זמן מצטבר של עד 5 שנים מיום הטלת הצו לראשונה. יחד עם זאת, החוק מאפשר לחרוג מתקופה זו ולהטיל על עבריין המין הגבלות לשנים נוספות, וזאת כאשר מדובר במי שהמסוכנות הנשקפת ממנו, כפי שעולה מהערכת מסוכנות בעניינו, היא גבוהה מאוד.

   צו פיקוח – דרכו של המחוקק למנוע עבירות מין

   צו הפיקוח עשוי להיתפס כגורם פוגעני אשר מצר את צעדיהם של מי ששילמו את חובם בגין עבירותיהם, בשונה ממבצעי כל יתר העבירות הפליליות. ואולם, לאור ייחודיות עבריינות זו, מהווה הפיקוח הכרח בל יגונה המאפשר לקציני הפיקוח של יחידת צור לנטר למשך שנים רבות את מעשיהם של עברייני המין המשוחררים ולהגן על הציבור.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף