LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  עצרו אותך? זכותך להיוועץ עם עורך דין

  חובת המשטרה לאפשר לכל עצור להיפגש עם עורך דין ללא דיחוי, אלא בנסיבות חריגות.

  עצרו אותך? זכותך להיוועץ עם עורך דין

  לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996, עצור זכאי להיפגש עם עורך דין להיוועץ איתו בכל נושא.

  תוכן עניינים

  במידה והעצור מבקש להיפגש עם עורך דין על האחראי לאפשר זאת באופן מיידי. יתרה על כך, החוק קובע כי פגישת העצור עם עורך הדין תהיה ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות השיחה. ההנחיה היחידה היא רק לקבוע את התנאים באופן המאפשר פיקוח על תנועותיו של העצור, אך לא על תוכן השיחה וסוג הדברים הנאמרים בין העצור לעורך דינו.

  חריגים לזכות העצור להיפגש עם עורך דין

  כדאי להכיר גם את החריגים הנקבעים בחוק לזכות להיוועץ עם עורך דין לאחר מעצר.

  ראשית, אם העצור נמצא באותה עת בעיצומם של הליכי חקירה או פעולות הקשורות בחקירה ובאופן שנוכחותו נדרשת לשם השלמתם, הקצין הממונה רשאי להחליט באופן מנומק ובכתב לדחות את הפגישה עם עורך הדין. זאת רק אם אותה פגישה מחייבת את הפסקתם או דחייתם של הליכי החקירה למועד אחר, באופן שיסכן באופן ממשי את החקירה.

  עם זאת, גם החלטה מנומקת בכתב של הקצין הממונה מוגבלת וההפסקה בפגישה בין עורך הדין לבין הלקוח לא תעלה על שעות ספורות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חריג נוסף קיים במידה והקצין הממונה חושב שפגישת העצור עם עורך דינו עלולה לסכל או לשבש מעצרים של חשודים אחרים באותו עניין, למנוע גילוי ראיות או למנוע תפיסת דבר שהושג בקשר לאותה עבירה.

   במקרים אלו רשאי הקצין להורות בהחלטה מנומקת על דחיית הפגישה בין הנאשם לבין עורך הדין לתקופה שלא תעלה על 24 שעות משעת המעצר. על אף הוראות אלו, רשאי הקצין הממונה להורות שלא לאפשר פגישת עצור עם עורך דין לתקופה שלא תעלה על 48 שעות אם שוכנע שהדבר דרוש לשם שמירה על חיי אדם או לצורך סיכול פשע.

   חשיבות הייעוץ והפגישה עם עורך הדין

   החריגים המופיעים לעיל לא באים על חשבון זכותו של עצור שביקש זאת להיפגש עם עורך דין לפני שיובא למשפט בעניין מעצרו. זו דוגמא מצוינת לאופן בו מתייחס החוק לחשיבות הייעוץ והפגישה עם עורך הדין.

   לפי חוק סדר הדין הפלילי ושורה ארוכה של תקנות נוספות, הייעוץ עם עורך הדין הוא אחד הזכויות החשובות ביותר של החשודים. ללא מעורבות של עורך דין קשה להכיר את פרטי המקרה ולנמק בצורה נכונה ואפקטיבית את ההגנה על החשוד.

   התייעצות עם עורך דין היא זכות יסוד חיונית ובסיסית. זו זכות שיכולה לשנות לחלוטין את אופי המשפט ואת האישום בעבירות מסוימות. עורך דין יכול להטות את כתב האישום לעבירות קלות ולמנוע הטלת סנקציות חמורות של עונש מאסר ממושך על החשוד.

   הזכות להתייעץ עם עורך דין מקבילה לזכויות אחרות של הנאשם בהליך פלילי. החוק קובע שאין לדום בפלילים שלא בפני הנאשם אלא במקרים חריגים מסוימים, ושמיד עם הגשת כתב האישום קמה לנאשם ולעורך דינו הזכות לעיין בחומר החקירה וברשימות.

   במידה והנאשם אינו מיוצג על ידי עורך דין, מוטלת על בית המשפט חובה מוגברת לשמור על זכויותיו ולהנחות אותו בנוגע אליהן. בית המשפט צריך במקרה כזה לעזור לנאשם בחקירת עדים, הזמנתם, שמיעת טענות והקפדה על חקירה שלא תחרוג מגבולות המותר.

   לסיכום, ייעוץ משפטי של עורך דין פלילי היא חלק מהותי מכל מעצר חשוד ויש לממש אותה במלואה מוקדם ככל האפשר.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף