lawontheweb תמונה עורך דין פלילי
lawontheweb תמונה עורך דין פלילי
פנייה לייעוץ אישישחרור ממעצר בתנאים מגבילים – מתי אפשרי?

מעצרו של אדם אינו דבר של מה בכך. מעצר הוא בעצם פגיעה בזכות החירות של האדם. מתי ניתן לעצור חשוד? מתי ניתן לשחרר עצור בתנאים מגבילים? ומה הם בדיוק התנאים המגבילים? על אלה ועוד במאמר שלפניכם.

שחרור ממעצר בתנאים מגבילים – מתי אפשרי?

מותר לשופט להורות על מעצר – רק בלית ברירה

זכות החירות היא זכות יסוד בסיסית וחשובה ביותר. מעצרו של אדם הוא בעצם שלילה של זכות החירות, ועל כן שופט יורה על מעצר רק בלית ברירה אחרת.

כך כותב החוק:

"(א) שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:

(1) קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

(2) קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;

(3) בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר"

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כלומר, החוק אינו מאפשר לעצור אדם מבלי שיש הכרח לכך. רק כאשר ישנו חשש לשיבוש הליכי חקירה, או כאשר ישנו חשש לחיי אדם או לביטחון הציבור, או כאשר ישנו צורך בחקירה אשר לא ניתן לקיימה אלא כשהחשוד נתון במעצר – שופט מוסמך לעצור את החשוד.

אם יש חלופה אחרת – יש לשחרר את החשוד

גם אם התקיימה אחת מהעילות לעיל ויש צורך בהגבלת חירותו של החשוד, עדיין אין זה אומר שיש לעצור אותו. יש לבדוק תחילה האם קיימות 'חלופות' אחרות, כלומר אופציות אחרות של הגבלה, שישיגו את אותה המטרה אך תוך פגיעה פחותה בחשוד.

"(ב) שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה."

משמעות הדבר היא כי אם המשטרה רוצה לעצור חשוד, עליה להוכיח לשופט שני דברים: 1. שיש צורך להגביל את חירותו של החשוד בכדי למנוע שיבוש הליכי חקירה או פגיעה בחיי אדם, או בכדי לאפשר חקירה מיוחדת. 2. שאין דרך אחרת להשיג את אותה המטרה על ידי פגיעה פחותה בחירותו של החשוד.

שחרור בתנאים מגבילים

במידה והמשטרה מצליחה לשכנע את השופט כי קיים צורך בהגבלת החשוד אך אינה מצליחה לשכנעו כי דרוש לשם כך מעצר, יורה השופט על שחרורו של החשוד בערובה ובתנאים מגבילים.

שחרור בערובה הינו שחרור של החשוד על סמך ערבות כספית של החשוד או של אדם אחר שיערוב עבורו. הערבות נזקקת לשם הבטחת התייצבותו של החשוד לחקירה או למשפט בכל מועד שיידרש.

תנאים מגבילים יכולים להיות כל דבר שיחליט השופט שיש בו צורך לשם הבטחת החקירה ולמען שלום הציבור. כך, למשל, רשאי השופט להורות על מעצר בית, על איזוק אלקטרוני, על חובה לשהות באזור מסוים, על איסור לקיים קשר עם אדם מסוים, על איסור יציאה מהארץ ועל הפקדה של הדרכון.

אם אתם חשודים בעבירה פלילית והמשטרה מבקשת לעצור אתכם, כדאי לכם להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי. תפקידו של עורך הדין לשכנע את השופט כי לא קיימת סכנה בשחרורכם, וכי גם אם קיימת סכנה כלשהי – ניתן להסתפק בשחרורכם בתנאים מגבילים.

*המופיע באתר הסתבכת בפלילים lawontheweb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף