LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  מה עליך לטעון להגנתך במשפט פלילי? דע מהן זכויותיך

  מה עליך לטעון להגנתך במשפט פלילי? דע מהן זכויותיך

  תוכן עניינים

  הגנות במשפט הפלילי

  דיני העונשין והמשפט הפלילי בישראל קובעים שורה ארוכה של הגנות מפני אחריות פלילית. הדרישה המזערית להטלת אחריות היא שבעת ביצוע הפעולה מבין הנאשם את האלטרנטיבות העומדות לרשותו, כמו גם את המשמעות של הבחירה בקו פעולה פלילי. מעבר לכך, ברוב המדינות לרבות ישראל נהוג להרשיע אדם בעבירה פלילית באופן מותנה לבגירותו, שיקול דעתו, מסוגלותו להסתגל לתנאים חברתיים וכושרו להבין את משמעות מעשיו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   קיימים מספר נסיבות המהוות סייגים לאחריות פלילית. ראשית, בישראל נקבע גיל של 12 שנים כמינימאלי לצורך אחריות פלילית, בעוד בין השני 1978-1989 הועלה הגיל ל-13.

   שנית, ישנו סייג המוגדר על ידי העדר שליטה כחוסר שפיות. זהו סייג המתבטא בין היתר בפעולה שהתבצעה בגלל כוח חיצוני עודף, כגון רוח חזקה. שלישית, החוק מכיר באוטומטיזם שפוי: מעשים פליליים לא רצוניים שאדם מבצע במצב של חוסר הכרה. בין המצבים השכיחים קיימת רשימה הכוללת רפלקסים בלתי נשלטים, מקרי הלם, היפנוזה ועוד. מעבר לכך, החוק רואה גם בנסיבות של סהרוריות, כורח וכפייה בתור נסיבות המהוות סייגים לאחריות פלילית.

   מהי הגנה עצמית?

   יש מקרים בהם אדם רשאי לעשות מעשה עבירה, אולם עקב הנסיבות ניתן לו פטור ואף מוכרת עבורו הגנה מפני הרשעה בפלילים. המקרה הנפוץ ביותר הוא הגנה עצמית, ובו ההגנה ניתנת כאשר הפעולה הפלילית נעשית כדי להתגונן מפני תוקף. מקרה נפוץ אחר הוא של הגנת הצורך: אדם המבצע פעולה פלילית סבירה במטרה להימנע מאירוע הרבה יותר חמור, וכל עוד לא הייתה לו דרך אחרת להימנע מכך.

   בניגוד להגנות הקודמות, הגנת הצידוק מערטלת את המעשה הפלילי מאי חוקיותו. זו הגנה המכשירה אותו אם נעשה על פי נורמה משפטית מסוימת, ציות לצו של רשות מוסמכת, נורמה חברתית מקובלת וכן הלאה.

   בהקשר הזה כדאי גם להזכיר הגנות כגון "זוטי דברים", "טעות במצב דברים" או "טעות בדין". כל אחד מההגנות הללו יכולה למנוע הטלה של אחריות פלילית על נאשם. בנוסף, הגנות בולטות אחרות יכולות להיות הגנה מן הצדק והגנה תרבותית המקלה על בסיס רקע תרבותי.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף