LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  מתי נכון להגיש ערעור פלילי?

  ערעור פלילי מביע צורך של נאשם לשנות את החלטת בית המשפט הראשון במשפט פלילי.

  מתי נכון להגיש ערעור פלילי?

  ערעור פלילי אפשר להגיש על ההרשעה עצמה, על העונש שהוטל או על שני הדברים יחד. במידה ומחליטים להגיש ערעור על בסיס ההרשעה יש להתבסס על כתב האישום הפלילי, בעוד הגשת ערעור על ההליך הפלילי מחייבת התבססות על דיוני הוכחת הסיכומים וכל ההליך הפלילי שבוצע עד אותו שלב.

  תוכן עניינים

  ערעור פלילי מנוסח בכתב על ידי עורכי הדין של הנאשם והוא מוגש מראש לבית משפט שמפנה הרכב שופטים לדיון מסודר. יש לזכור כי ערעור פלילי אינו מוביל לעצירת הענישה אולם עדיין כדאי להפעיל אותו במקרים מסוימים.

  נכון להגיש ערעור פלילי בכל מקרה בו הענישה שנקבעה מחמירה ביחס למכלול הנסיבות ופסקי דין תקדימיים. נכון גם להגיש ערעור מן הסוג הזה כאשר הנאשם סבור שבית המשפט טעה בהחלטתו כלפיו. הערעור הוא תמיד לערכאה המשפטית הגבוהה יותר מבית המשפט הראשון שדן בתיק. הערכאות השיפוטיות בישראל הן בית המשפט השלום, בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ערעור פלילי עוזר ליצור האחדה בהחלטות בית המשפט ותורם לאינטרס הציבורי הרחב. בנוסף, כל נאשם זכאי לערער על ההחלטה השיפוטית שניתנה בעניינו בהליך פלילי. לכל נאשם גם שמורה הזכות לערער פעם נוספת במידה והחלטת הערעור הראשונה לא עולה בקנה אחד עם שאיפותיו. ההבדל היחיד הוא שערעור השני המוגש על ערכאת הערעור יכול להיעשות רק ברשות שתינתן על ידי הערכאה מולה מבקשים לערער.

   מתי לא ניתן לערער על החלטה של בית המשפט?

   כמעט כל סוג של החלטה בהליך פלילי מאפשרת הגשת ערעור על ההרשעה עצמה ועל העונש שנגזר או על הקנס. לא ניתן לערער רק בהליך ביניים, המתרחש כאשר בית המשפט מגיע להחלטה הנוגעת להתנהלותו השוטפת של ההליך המתקיים בפניו. ערעור כזה יכול להיות מוגש על ידי עורכי דינו של הנאשם רק בסוף ההליך. אי אפשר לדוגמא לערער במשפט פלילי על החלטה בנוגע למועדי הדיונים, או על החלטה שדוחה בקשה להזמנת עדים.

   לא ניתן לערער על החלטות ביניים אך עורכי דין יכולים לעקוף את האיסור באמצעות הגשת עתירה. את העתירה מגישים לבית המשפט הגבוה לצדק בתנאים מסוימים הקבועים בחוק. מנגד, בית המשפט הגבוה לצדק מתערב בהחלטות ביניים בהליכים פליליים רק במקרים חריגים.

   כך תדעו כיצד לערער

   התייעצות עם עורך דין יכולה לעזור לכם להגיע להחלטה לגבי השאלה מתי נכון להגיש ערעור פלילי.

   הערעור כאמור מתבקש כאשר הכרעת הדין ניתנת בניגוד להלכה משפטית קיימת, כאשר העונש לא אחיד עם עונשים שהוטלו במקרים דומים, כאשר הרשעה מבוססת על ראיות נסיבתיות בלבד ולא על עדויות ישירות וכאשר מתגלות ראיות חדשות לאחר מתן פסק הדין.

   אלו סוגיות מרכזיות המשנות לחלוטין את האופי של המשפט ואת ההתנהלות מצד עורכי הדין של הנאשם. יש לשים לב לסיטואציות אלו ולבחון את האפשרות להגשת ערעור ברשות או עתירות.

   עורכי דין ממליצים להציג את כל הראיות בשלב המשפט המתנהל בערכאה הראשונה, היות ולא ניתן לשפר אותם בערכאת הערעור. במילים אחרות, אי אפשר להציג ראיות חדשות בערעור אלא רק לערער על החלטות ודיונים שכבר בוצעו. החריג היחיד לכך הוא מקרים בהם מתגלות ראיות שלא היו זמינות מבעוד מועד.

   אם זה המצב אצלכם ויש ראיות התומכות בעמדה שהצגתם, כדאי מאוד לערער. יש להגיש את הערעור בזמן ובצורה מנומקת על מנת לשפר את סיכויי קבלתו.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף