lawontheweb תמונה עורך דין פלילי
lawontheweb תמונה עורך דין פלילי
פנייה לייעוץ אישימתי תטען טענת אי שפיות במסגרת ההליך הפלילי

מתי תטען טענת אי שפיות במסגרת ההליך הפליליהגנת אי שפיות בעבירות פליליות

אחריות פלילית מוטלת על אדם בשל מעשה פלילי, החובר למחשבה פלילית אשר בנסיבות מסוימות יוצרים תוצאה מוגדרת של עבירה פלילית. על מנת להטיל אחריות חמורה מעין זו נדרשת הגדרה של קוד פלילי ומערכת כללים של עשה ואל תעשה. המשותף לכל העבירות הפליליות הוא שעל אף ההכרה בעבירה, קיים פטור מהרשעה בדין מחמת נסיבות, הצדקות או ערכים שרואה החברה כחשובים יותר. בין היתר נכללת ברשימה זו של נסיבות הגנת אי שפיות הדעת.

הגנת אי שפיות הדעת קובעת כי אדם שבעת המעשה לא היה שפוי בדעתו והיה חסר יכולת להבין את אשר הוא עושה או את הפסול במעשיו, זכאי להגנה. אי השפיות יכולה להיות תוצאה של מחלה הפגעה ברוחו של האדם או להיגרם בשל ליקוי בכושר השכלי. בנוסף, ההגנה קובעת כי אדם שלא נמנע מעשיית המעשה בשל אי שפיות הדעת יהיה גם הוא פטור מאחריות בפלילים.

מאמרים פופולריים נוספים:מתי נכון להגיש ערעור פלילי?מהו הסדר טיעון?  ◄ בקשת חנינה ע"י עו"ד פלילי

תנאים להקמת ההגנה

על מנת להקים את הגנת אי שפיות הדעת בעבירות פליליות יש צורך בשלושה תנאים. התנאי הראשון הוא שבעת המעשה האדם היה לא שפוי. התנאי השני הוא שבעת המעשה היה האדם חסר יכולת לחלוטין להבחין בין אלטרנטיבות שונות, או לבחור במעשים שאינם מהווים עבירה פלילית מכל סוג. התנאי השלישי הוא שבעת מעשה לא הבין האדם את מעשיו, את הפסול שבהם ואת היכולת להימנע מהם. רק בהתקיים התנאים הללו ניתן להקים את ההגנה ולמנוע הטלה של אחריות פלילית על נאשם. מעבר לכך, תפקידו של עורך הדין המייצג את הנאשם הוא להבין את היתכנות התנאים ואת הנסיבות שבהן בוצעה העבירה הפלילית.

רצוי להפריד בין הגנת היעדר שליטה בה מצב הנאשם הוא של "שפוי בהיעדר רציה" לבין הגנת אי שפיות הדעת. בהגנת היעדר שליטה הנאשם מזוכה בדין, בעוד מצבו של נאשם בהגנת אי שפיות הדעת מחייב על פי חוק חולי הנפש אשפוז בבתי חולים לחולי נפש. זו הבחנה קריטית אשר יכולה לעזור לנאשמים להימנע מבחירת הגנה שאינה הולמת את מצבם הנפשי והמנטאלי.

אין לראות בעמוד זה ובכל המופיע באתר LawOnTheWeb משום המלצה, חוו"ד משפטית, יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי!

לייעוץ ראשוני חייג 053-9348881 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף