LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  עומד לדין? לעיתים ההגנות במשפט הפלילי לא יסייעו לך

  עומד לדין? לעיתים ההגנות במשפט הפלילי לא יסייעו לך

  תוכן עניינים

  סייגים להגנות הניתנות במשפט הפלילי

  הטלת אחריות פלילית נחשבת סנקציה חמורה מאוד בה יכול בית המשפט לבחור עבור מקרים של ביצוע עבירות פליליות. האחריות מוטלת על אדם בשל מעשה פלילי ומחשבה פלילית, אשר בנסיבות מסוימת ותוך הכרה בתוצאה מוגדרת נחשבים לעבירה פלילית בעיני החברה.

  ברוב המדינות הרשעה פלילית והטלת אחריות מותנים בבגירות, בגרות דעת, מסוגלות להתנהג בהתאם לכללים חברתיים וכושר של הנאשם להבנת משמעות מעשיו. לפיכך קיימים נסיבות המהוות סייגים לאחריות פלילית והגנות מפני הרשעה.

  באמצעות הגנות במשפט הפלילי קובעת המדינה כי יש ערכים, הצדקות או נסיבות חשובים יותר מהרשעה בדין. כל חברה בוחרת סייגים והגנות בצורה שונה ואוכפת אותם באמצעות קודקס פלילי. יחד עם זאת, גם ההגנות הקבועות בחוק נתונות לסייגים מסוימים אותם רצוי להכיר.

  מאמרים פופולריים נוספים:מתי נכון להגיש ערעור פלילי?מהו הסדר טיעון?  ◄ בקשת חנינה ע"י עו"ד פלילי

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   העדר שליטה, צורך, כוח והגנה עצמית

   ניתן לבחון את הנושא של סייגים להגנות דרך שלושה מקרים שכיחים. ראשית, ישנו סייג להגנות כגון העדר שליטה, צורך וכורח. המחוקק קובע כי הגנות אלו לא יחולו במידה ועושה הפעולה היה מודע לפי היווצרות המצב כי הוא עלול לעשותה, או אם העמיד את עצמו בהתנהגות נשלטת ופסולה באותו מצב.

   הסייג נקבע על פי דוקטורינת ההתנהגות החופשית במקור, המסייגת את הפטור מאחריות פלילית בהגנות של העדר שליטה, צורך וכורח. על פי הדוקטרינה הזו, אדם שהכניס את עצמו למצב בו יהיה נעדר שליטה לא יזכה להגנה ותחול עליו אחריות פלילית.

   שנית, קיים סייג להגנות צורך וכורח מתוך החובה לעמוד בסכנה או באיום. הגנות צורך וכורח לא חלות כאשר הייתה מוטלת על האדם חובה על פי דין, או מכוח תפקידו, לעמוד בסכנה או באיום. סייגים אלו מתעוררים בעיקר במקרים של הטלת אחריות על חיילים, שוטרים, נציגי זרועות האכיפה וכן הלאה.

   לבסוף יש להזכיר את הסייג להגנה עצמית. סעיף 34 לחוק העונשין קובע דרישה על פיה על המתגונן הרוצה ליהנות מן ההגנה לנקוט באמצעי סביר: לא תינתן הגנה על הגנה עצמית בגין נקיטת אמצעים חמורים למניעת ההתקפה על ידי הנאשם בעבירה פלילית.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף