LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  עיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד

  אחד הנימוקים המרכזיים לעיכוב הליכים בתיק, הוא כאשר מדובר בתביעה שהנושא המרכזי שלה נידון בבית משפט אחר. 

  עיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד

  לשם עיכוב ההליכים יש להגיש לבית המשפט 'בקשה לעיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד'. במאמר זה נסקור את ההיבטים הנוגעים לבקשה זו.

  תוכן עניינים

  'עיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד' – מהו?

  כאשר נושא התביעה הנוכחית נידון בבית משפט אחר, ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד.

  הרציונאל הוא למנוע מאותו אדם להתדיין פעמיים בשני בתי משפט שונים באותו נושא, וכן למנוע הטרדה מיותרת של בתי המשפט לדון פעמיים באותו נושא, וכן למנוע פסיקה סותרת בשני בתי משפט.

  כך כותב השופט עציוני בפס"ד אל-עוקבי נגד מינהל מקרקעי ישראל [ע"א 9/75]:

  "הרעיון העומד מאחורי הכלל של 'ענין תלוי ועומד' הוא כפול – מניעת הכבדה מיותרת על היריב ומניעת הטרדה מיותרת של בית-המשפט"

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ניתן לבקש עיכוב גם כשהתביעה אינה זהה בכל מרכיביה

   השאלה שעולה מיד היא: האם ניתן לבקש עיכוב הליכים רק במקרה ששתי התביעות זהות? מה קורה כשכתב התביעה או מרכיבי התביעה שונים במקצת? על כך כותב השופט עציוני [באותו פסק דין]:

   "לענין זהות העילות, אין זה הכרחי, שתהיה חפיפה מוחלטת בין כל העניינים העשויים להידון בשתי התובענות. העיקר הוא, כאמור, שבשתיהן עומדת לדיון אותה סוגיה מהותית"

   כלומר, גם אם מרכיבי התביעה ובקשת הסעדים שונים, כל עוד בשתי התביעות בית המשפט צריך לדון ולהכריע באותה סוגיה מהותית – מדובר בהליך תלוי ועומד.

   יתרה מכך, גם כאשר הנתבע במשפט הנוכחי הוא התובע במשפט שתלוי ועומד, או להיפך, עדיין ניתן לבקש עיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד, כיוון שהסוגיה המהותית זהה.

   מכאן מסיק בית המשפט המחוזי [בפס"ד ת.א. 3587-09-10], כי גם אם הפסיקה של בית המשפט שבו תלוי ההליך לא תכריע בכל הסוגיות שעולות בתביעה הנוכחית, עדיין יש להמתין עד לבירור התביעה שתלויה ועומדת, ובכך לצמצם את הסוגיות שצריכות בירור. פסק הדין שייתן בית המשפט הראשון יהיה הבסיס ממנו יתחיל לדון בית המשפט הנוכחי בשאר הסוגיות.

   שיקולי בית המשפט בהחלטתו האם לעכב את ההליכים

   כאמור, לבית המשפט הסמכות לעכב את ההליכים עד לבירור התובענה התלויה ועומדת. אך אין זה אומר שהוא מחויב לכך. בית המשפט יפעל על פי שיקול דעתו.

   בין השיקולים שבית המשפט לוקח בחשבון: יעילות הדיון, יעילות המערכת השיפוטית, חיסכון במשאבי זמן והוצאות, מניעת הכרעות סותרות, נוחות בעלי הדין, הכרעה מהירה ועוד. בנוסף, בית המשפט עשוי לבדוק האם התביעה הנוכחית הוגשה בתום לב או בכדי להציק לבעל הדין.

   גם על הליך תלוי ועומד בחו"ל ניתן לבקש עיכוב

   כאשר ישנו הליך תלוי ועומד בבית משפט במדינה אחרת, ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים, ובית המשפט ישקול את הבקשה.

   בית הדין הרבני אף הוא מחויב לרעיון של לא לדון בהליך שתלוי ועומד. לפיכך אם יש הליך משפטי שנידון בבית משפט אחר, על בית הדין הרבני לשקול לעכב את ההליכים עד לבירור ההליך שתלוי ועומד [ע"א 95/3868].

   בשורה התחתונה

   אם אתה מגלה שהנושא שעומד בבסיס התביעה הנוכחית תלוי ועומד בבית משפט אחר, קיימת לך האפשרות להגיש בקשה לעכב את ההליכים בתיק הנוכחי עד לבירור בתיק השני.

   ככלל, בית המשפט מעדיף שלא לדון פעמיים באותו נושא ומשום כך לבקשה יש סיכוי טוב להתקבל.

   במידה ובית המשפט הורה על עיכוב ההליכים, יש להמתין עד לפסיקה בתיק הראשון, והפסיקה שתינתן שם תהווה את הבסיס ממנו ימשיכו לדון בתביעה הנוכחית על שאר הסוגיות.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף