LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  עיכוב הליכים פליליים – כיצד?

  אחת מהדרכים שיש לנאשם להתגונן לאחר הגשת כתב האישום, היא להגיש ליועץ המשפטי לממשלה 'בקשה לעיכוב הליכים פלילי'. 

  עיכוב הליכים פליליים – כיצד?

  ליועץ המשפטי ישנה הסמכות להורות על עיכוב כל ההליכים בתיק עד להודעה חדשה. מתי ניתן להגיש בקשה? מהי הפורצדורה של אישור הבקשה? מה הם השיקולים של היועץ? על כל אלה ועוד בסקירה שלפניכם

  תוכן עניינים

  סמכות היועץ המשפטי לממשלה להורות על עיכוב ההליכים הפליליים

  ליועץ המשפטי לממשלה נתונה הסמכות להורות לבית המשפט על עיכוב כל ההליכים הפליליים בתיק. משמעות הוראה זו היא כי כל ההליכים כנגד הנאשם יוקפאו עד להודעה חד

  שה של היועץ המבטלת את העיכוב. חלון הזמן בו היועץ רשאי להורות על עיכוב הליכים פליליים, הוא בין הגשת כתב האישום להכרעת הדין. התערבות כזו מצד היועץ המשפטי תיעשה רק במקרים חריגים, בהם יש אינטרס ציבורי או סיבה מיוחדת אחרת לעכב את ההליכים הפליליים.

  שיקולי היועץ המשפטי בהחלטתו על עיכוב ההליכים

  מה הם השיקולים שמנחים את היועץ המשפטי? ככלל, היועץ המשפטי אינו מהווה ערכאה משפטית, ומשום כך טענות כנגד חוזק הראיות אינן שייכות לתחום היועץ אלא לבית משפט של ערעור, וכן טענות להקל על עונש הנאשם מסיבות כאלה ואחרות, אינן שייכות ליועץ המשפטי אלא יהוו חלק משיקולי השופט בבואו לקבוע את גזר הדין.

  השיקולים שמנחים את היועץ המשפטי הם בעיקר שיקולים של אינטרס ציבורי. למשל – כאשר היועץ מגיע למסקנה שהעלות של הליכי המשפט גבוהה, והתועלת הציבורית מקיום המשפט נמוכה, ומשום כך קיום המשפט אינו מצדיק את בזבוז משאבי הציבור.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כמו כן, ישנם מקרים בהם עצם קיום ההליך המשפטי מזיק לצד ג'. למשל, כאשר המשפט מלווה בחשיפה תקשורתית הפוגעת באנשים נוספים הקשורים לפרשה, היועץ עשוי להחליט שהנזק שנגרם לאחרים גדול יותר מהתועלת שיפיק קיום המשפט, ומשום כך להורות על עיכוב ההליכים.

   בנוסף, יתכן ונסיבות מיוחדות של הנאשם, כגון שהינו במצב רפואי קשה או שחווה אסון אישי, יהוו שיקול עבור היועץ לעכב את ההליכים הפליליים.

   החזרת ההליכים מהעיכוב מוגבלת בזמן

   כאמור, עיכוב ההליכים הפליליים הינו 'הקפאה' של ההליכים בתיק, ומשכך ניתן 'להפשירם' במועד מאוחר יותר ולחדש את המשפט. חידוש ההליכים הפליליים ייעשה בהודעה בכתב של היועץ לבית המשפט.

   עם זאת, ישנה הגבלה על משך הזמן שלאחריו ניתן להחזיר את ההליכים הפליליים. בעבירות מסוג 'פשע', אם עברו 5 שנים מתחילת עיכוב ההליכים – לא ניתן לחדשם, ובעבירות מסוג 'עוון', אם עברה שנה מתחילת עיכוב ההליכים – לא ניתן לחדשם. [עבירות 'פשע' הינן עבירות חמורות שהעונש המירבי עליהן הוא מעל 3 שנות מאסר, ועבירות 'עוון' הינן עבירות שהעונש המירבי עליהן הינו מאסר מעל 3 חודשים ועד 3 שנים].

   על הנאשם או סנגורו להגיש בקשה לעיכוב ההליכים הפליליים

   כדי לעכב את ההליכים, על הנאשם או סנגורו להגיש בקשה לתובע במשפט [הפרקליטות או יחידת התביעות במשטרה].

   התובע יגיש לפרקליטות את הבקשה בצירוף סקירת העובדות העיקריות בתיק ובצירוף המלצה שלו. בפרקליטות ישנה מחלקה מיוחדת לטיפול בבקשות לעיכוב הליכים, והפרקליט הממונה יחקור את המקרה ויחווה את דעתו ליועץ המשפטי לממשלה.

   ההחלטה בבקשה היא של היועץ המשפטי לממשלה. היועץ רשאי לדחות את הבקשה, להיענות לה ולעכב את ההליכים או לעכב את ההליכים בתנאים שיקבעו.

   עיכוב הליכים פליליים – פתרון 'מחוץ לקופסה'

   ניתן לומר שבקשה לעיכוב ההליכים הפליליים הינה דרך 'חוץ משפטית' להגן על הנאשם. השיקולים של היועץ המשפטי אינם שיקולים משפטיים רגילים, וליועץ ישנה מניפה רחבה של שיקולים ואינטרסים שבגינם הוא יכול לעכב את כל ההליכים בתיק.

   הבקשה לעיכוב הליכים פליליים אינה מחליפה, כמובן, את ההגנה הרגילה במשפט, שכן התערבותו של היועץ המשפטי הינה חריגה. אך במקרים מתאימים, יש בהחלט ערך מוסף לבקשה לעיכוב הליכים פליליים, שכן בקשה זו מביאה את המבט החוץ-משפטי של היועץ, ששוקל את האינטרס הציבורי בעצם קיומו של המשפט.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף