LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חוקר פרטי בשירות עו"ד פלילי

  במקרים רבים, ישתמשו עורכי דין פליליים, אך גם אזרחיים, או אזרחים שאינם עורכי דין, בשירותיהם של חוקרים פרטיים. חוקר פרטי נותר כפוף לחוק, ואין להפעילו בדרכים הנוגדות את החוק.

  חוקר פרטי בשירות עו"ד פלילי

  תוכן עניינים

  באיזה מקרים אנו עלולים להזדקק לחוקר פרטי?

  חוקרים פרטיים פועלים פעמים רבות בשירות עו"ד פלילי ממשרד עורכי דין בישראל, אך גם בשירות עורכי דין אזרחיים ואנשים פרטיים. חוקרים פרטיים מסייעים במעקבים אחרי אדם פלוני, באיתור אנשים, איתור כתובות, השגת מידע אחר ועוד. חוקר פרטי מקצוע ואמין, ימציא למי ששכר את שירותיו הוכחות ברמה הגבוהה ביותר לממצאיו, כגון תמונות, הקלטות שונות ועוד.

  במקרים "רגשיים", כגון בסכסוך בין בני זוג, רצוי להמתין לפני שפונים לשירותיו של חוקר פרטי, שכן בן הזוג הנעקב, לאחר שיודע לו שבן זוגו שכר חוקר פרטי לשם מעקב אחריו, עלול להיפגע, אף אם אותו בן זוג נעקב לא ביצע כל מעשה פסול, ובשל עצם הזמנת החוקר הפרטי לביצוע מעקב, עלול לבקש לסיים את מערכת היחסים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הסדרת פעילות חוקרים פרטיים בחוק

   בישראל, פעילותם של חוקרים פרטיים מוסדרת בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972 ותקנות. בשל הפגיעה בפרטיות הנגרמת כתוצאה מהפעלת חוקר פרטי, מצא המחוקק הישראלי לנכון להסדיר את פעילות החוקרים הפרטיים באופן שיפגע פגיעה מינימאלית בפרטיות הנעקב.

   ראשית, חוקר פרטי צריך שיעבוד ברישיון. רישיון לחוקר פרטי ניתן על ידי ועדת רישוי, המונה שבעה חברים ובהם אדם הכשיר להתמנות לשופט בית משפט מחוזי שישמש כיושב ראש הועדה, וששה חברים נוספים, מהם שלושה שאינם עוברי מדינה, אחד שהומלץ עליו על ידי ראש הממשלה, שר הביטחון ושר המשטרה.

   רק מי שנתמלאו בו התנאים הבאים רשאי לשמש כחוקר פרטי בישראל:

   1. אזרח ישראל ותושב ישראל, או בעל רישיון לישיבת קבע בישראל.
   2. בגיר.
   3. סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוכי מוכר, או בעל השכלה שוות ערך.
   4. התאמן במשך שלוש שנים לפחות, במהלך שש השנים הקודמות להגשת בקשתו לקבלת רישיון חוקר פרטי, במשרד חקירות פרטיות בפיקוח ובהדרכת מנהל המשרד, או בתנאים המוכרים על ידי הועדה ושר המשפטים (סטאז').
   5. עמד בבחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית.
   6. הועדה לא מצאה מניעה, מטעמי ביטחון או התנהגותו או אופיו של המבקש, להעניק לו רישיון.

   אופן התנהלות חקירה פרטית

   עו"ד פלילי ממשרד עורכי דין בישראל, השוכר שירותיו של חוקר פרטי, מצפה מהחוקר הפרטי ששכר את שירותיו שישרת אותו בנאמנות.

   עו"ד פלילי ממשרד עורכי דין בישראל, לא יסתייע בשירותיו של חוקר פרטי אלמלא חובת הנאמנות. בנוסף, על אף זאת, על חוקר פרטי למסור, במידה ויידרש על ידי היועץ המשפטי לממשלה, את הידיעות שהשיג עבור לקוחו, ידיעות בדבר ביצוע עבירה. כלומר, חוקר פרטי שגילה, אף אם ביצע שירות פרטי עבור עו"ד פלילי, כי פלוני ביצע עבירה, עליו למסור את ממצאיו ליועץ המשפטי לממשלה.

   פיקוח על החוקר הפרטי: חוקר פרטי, ימסור לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, כל ידיעה הדרושה לביצוע חוק החוקרים הפרטיים, או לפיקוח על שיטות איסוף ממצאים שנוקט החוקר הפרטי לבקשת עו"ד פלילי.

   אתיקה מקצועית: גם אם פועל בשירות עו"ד פלילי, על חוקר פרטי לשמור על אתיקה מקצועית הקבועה בתקנות.
   דוגמאות לאותן תקנות אתיקה:

   • איסור התחזות לשוטר, פקח או עובד ציבור אחר, או לשלוח של פלוני, או לבעל מקצוע הטעון רישיון עיסוק.
   • חוקר פרטי לא יעניק טובת הנאה לצורך השגת עבודה.
   • חוקר פרטי ימנע מניגוד אינטרסים בין שירות עבור לקוחו עו"ד פלילי ובין לקוח אחר.
   • חוקר פרטי לא ימסור ידיעות שהשיג במהלך עבודתו שלא לצורך, אלא לאחר קבלת הסכמת הלקוח לכך.

   ציוד בילוש: שימוש בציוד בילוש על ידי חוקר פרטי בשירות עו"ד פלילי ממשרד עורכי דין בישראל, יעשה לפי חוקי המדינה לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות. לדוגמא, על אף שציוד בילוש מסוים יסייע לבלוש אחר אדם באופן יעיל, השימוש באותו ציוד יהיה אסור במידה ונעשה באופן לא חוקי.

   לסיכום, על אף אופי עבודתם, גם החוקרים הפרטיים כפופים לחוק ולחוק הגנת הפרטיות. חוקרים פרטיים עומדים בפני ועדה המעניקה להם רישיון, והם נדרשים לעבור התמחות במשרד חקירות לשם קבלת רישיון.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף