עורך דין אמיר מורשתי
עורך דין אמיר מורשתי
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

הסתבכת בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה? דע מהן זכויותיך

החוק אוסר בכמה מקרים לקיים יחסי מין, למרות שיש הסכמה בין שני הצדדים. עבירה זו מכונה: בעילה אסורה בהסכמה. באילו מקרים בעילה בהסכמה אסורה? מהו 'גיל ההסכמה'? מהו העונש על בעילה אסורה בהסכמה? מדריך קצר.

הסתבכת בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה דע מהן זכויותיך

עבירת בעילה אסורה בהסכמה

עבירת בעילה אסורה בהסכמה, הינה מצב בו המחוקק אוסר לקיים יחסי מין למרות ששני הצדדים הביעו הסכמה לקיים את יחסי המין, וזאת מתוך החשש שבמצבים מסוימים גם כאשר אדם מביע הסכמה, עדיין לא מדובר ברצון חופשי לגמרי.

עבירה זו נחשבת ל'קלה' יחסית, בוודאי ביחס לאונס ומעשה סדום, ומשום כך העונש עליה פחות חמור. העונש על אונס ומעשה סדום נע בין 16 ל-20 שנות מאסר, בעוד העונש על בעילה אסורה בהסכמה נע בין 3 ל-5 שנות מאסר.

מהי "בעילה"? החוק מגדיר: "המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה".

מאמרים פופולריים נוספים:הסתבכת בעבירות מין? דע מהן זכויותיךהסתבכת בעבירת אונס? דע מהן זכויותיך

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מדרג גיל ההסכמה

קטינה מתחת לגיל 14: אסור לאף אדם לבעול אותה, בשום מצב. גם כאשר ישנה הסכמה מלאה, וגם כאשר הבועל הוא בן גילה – אסור בהחלט. הבועל קטינה מתחת לגיל 14, אינו נחשב בועל בעילה אסורה בהסכמה – אלא נחשב לאנס!

העונש על בעילת קטינה מתחת לגיל 14, מפורש בסעיף 345 לחוק העונשין: 16 שנות מאסר.

קטינה בגיל שבין 14-16: אסור לבעול אותה, למעט שני מקרים: 1. כאשר היא נשואה, מותר לבעלה לבעול אותה. 2. כאשר הבועל אינו גדול ממנה ביותר משלש שנים.

העונש על בעילה אסורה של קטינה בגיל שבין 14-16, מפורש בסעיף 346 לחוק העונשין: 5 שנות מאסר.

קטינה בגיל שבין 16-18: מותר לבעול אותה, למעט שני מקרים: 1. כאשר הבעילה נעשית תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה. 2. כאשר הבעילה נעשתה עקב הבטחת שווא לנישואין.

העונש על בעילה אסורה של קטינה בגיל 16-18 זהה לעונש של בעילה אסורה של קטינה בגיל שבין 14-16: 5 שנות מאסר.

בוגרת מעל גיל 18: מותר לבעול אותה, למעט שני מקרים: 1. כאשר הבעילה נעשית תוך ניצול יחסי מרות ביחסי עבודה או בשירות. 2. כאשר הבעילה נעשתה עקב הבטחת שווא לנישואין ותוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי.

העונש על בעילה אסורה של בוגרת מעל גיל 18: שלש שנות מאסר.

מקרים נפוצים של בעילה אסורה בהסכמה

יחסי מין עם הבוס בעבודה: אחד המקרים הנפוצים של בעילה אסורה בהסכמה, הוא המקרה של יחסי מין בין בוס לעובדת שלו. בדרך כלל בין בוס לעובדת ישנם יחסי מרות, ויחסי מין תוך ניצול יחסי מרות ביחסי עבודה, אסורים אפילו כשהעובדת מעל גיל 18.

היכרות עם קטינה ברשת: מקרה מצוי נוסף הוא היכרות עם קטינה דרך הרשת. בעידן של ימינו, כאשר חלק גדול מההיכרות בין אנשים מתבצע דרך הרשתות החברתיות והצ'טים למיניהם, קורה הרבה פעמים שאדם בוגר מתכתב עם קטינה מתחת לגיל 18 ואולי אף נמוך מכך. קיום יחסי מין עם קטינה אסור בכמה מקרים, כמפורט לעיל.

עבירת מעשה סדום אסור בהסכמה

מבחינת הדין, אין כמעט הבדל בין בעילה למעשה סדום. ['מעשה סדום' הינו: "החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם"].

משום כך, כמעט בכל המצבים בהם בעילה אסורה בהסכמה, אף מעשה סדום אסור בהסכמה. כמו כן, העונש בשני המקרים – זהה.

עם זאת, ישנו מקרה אחד בו בעילה נאסרה בהסכמה, ואילו מעשה סדום לא נזכר בחוק שאסור. המקרה: בעילה תוך הבטחת שווא לנישואין. מקרה זה לא הוזכר בסעיף שעוסק בעבירת מעשה סדום, ולכן לכאורה אין איסור לעשות מעשה סדום תוך הבטחת שווא לנישואין.

לסיכום:

עבירת בעילה אסורה בהסכמה אולי נחשבת ל'קלה' יחסית לעבירות כמו אונס ומעשה סדום, אך היא עבירה פלילית לכל דבר, ועונשה מאסר שנע בין שלש שנות מאסר בבוגרת, לחמש שנות מאסר בקטינה.

עבירת בעילה אסורה בהסכמה נפוצה כאשר מדובר ביחסי מין בין בוס לעובדת, או כאשר מדובר בהיכרות עם קטינה.

הרציונאל של עבירת בעילה אסורה בהסכמה הוא, שגם במקרים בהם אדם מביע הסכמה, יתכן שההסכמה אינה ניתנת מתוך רצון חופשי אלא מאילוצים שונים או לחילופין – בטרם בשלה דעתו של המסכים בשל גילו המוקדם.

שאלות נפוצות למי הסמכות לבצע עיכוב הליכים פלילי?

בכל שלב שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, היועץ המשפטי לממשלה רשאי, בהודעה מנומקת לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט, אולם רק בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן. בדרך כלל הבקשה לעכב הליכים מגיעה מהסנגוריה ומופנית ליועץ המשפטי לממשלה.

האם ניתן לחדש את ההליכים לאחר בקשה לעיכוב הליכים פלילי?

בעבירות מסוג "פשע" ניתן לחדש את ההליכים בתוך 5 שנים מיום עיכובם. בעבירות מסוג "עוון" ניתן לחדש את ההליכים הפלילים בתוך שנה ממועד עיכובים. אם ההליכים עוכבו פעמיים, לא ניתן לחדשם שנית. היועץ המשפטי רשאי להתנות את העיכוב בתנאים שונים כגון חרטה ופיצוי.

הסנגור מגיש בקשה לעיכוב הליכים פלילי. מהן הסיבות המצדיקות את התערבות היוהמ"ש?

בדרך כלל בקשה לעיכוב הליכים מוגשת על רקע בריאותו של הנאשם, אסון שפקד אותו, מצוקה כלכלית, נזקים מיוחדים שייגרמו לנאשם אם ההליכים יימשכו, העדר מסוכנות, הבעת חרטה ופיצוי המתלונן.

מהן הסיבות שבגינן התביעה מעכבת את ההליכים, ללא בקשת הסנגוריה?

ישנם מקרים שהיוזמה לעיכוב הליכים פלילי מגיעה מצד התביעה. למשל, קושי מיוחד להוכחת האשמה, העדר יכולת לאתר עדי תביעה מרכזיים, שיקולים מערכתיים כמו עומס על בתי המשפט ושיקולי עלות תועלת ציבוריים.

*המופיע באתר הסתבכת בפלילים lawontheweb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף