LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול יחסי מרות

  נהוג לחשוב כי עבירות מין מתייחסות למצבים שבהם אדם מבצע באדם אחר מעשה מיני ללא הסכמתו המפורשת והמודעת. יחד עם זאת, חוק העונשין כולל, במסגרת הפרק העוסק בעבירות המין השונות, גם באיסורים הנוגעים למעשים מיניים הנעשים בהסכמת שני הצדדים.

  ההגדרה הפלילית של מעשים אלו היא 'בעילה אסורה בהסכמה', כאשר לצורך הוכחה כי אדם ביצע עבירה של בעילה אסורה, אין צורך לבחון האם ניתנה הסכמה של הצד השני וכל שנבחן הוא מאפייני שני הצדדים לעבירה – הצד הבועל והצד הנבעל, ואופי היחסים ביניהם.

  תוכן עניינים

  מהי עבירה של בעילה אסורה בהסכמה?

  פרק י' בחוק העונשין מאגד בתוכו את רובן המוחלט של ההתנהגויות המוגדרות עבירות מין, ופורט לפרטים מכלול רב של מעשים ככאלו הנחשבים אסורים. כדרך כלל, מעשה המוגדר כעבירת מין מתייחס הן לטיב המעשה עצמו והן למאפייני הקורבן. חומרה ייחודית מיוחסת למעשים מיניים אסורים המבוצעים כלפי קטינים ובני משפחה.

  בתוך אותו מערך התנהגויות הנחשבות אסורות, נמצאת גם עבירה של בעילה אסורה בהסכמה. ההגדרה של מעשה הבעילה היא החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ אל איבר מינה של אישה. עבירה זו מייחסת את העשייה שלה כלפי נשים בלבד, כאשר אחד מהמקרים הללו הוא בעילה של אישה כאשר בין הבועל לבינה מתקיימים יחסי מרות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה ההגדרה של יחסי מרות ההופכים בעילה לאסורה?

   חוק העונשין אינו מגדיר את המושג מרות, אולם יש להניח כי בכל מקרה שבו קיימת כפיפות מכוח סדר ארגוני, ניתן לומר כי מערכת היחסים בין מי שמצוי במדרג היררכי גבוה יותר לבין העובדים הכפופים לו, הינם יחסים של מרות. אם במסגרת מערכת יחסים זו, יקיים אותו אדם בדרג גבוה יחסי מין בהסכמה עם אישה הכפופה לו, עשוי המעשה להיחשב לבעילה אסורה.

   לצד זאת, ביחס לעבירה של בעילה אסורה בין בגירים, חוק העונשין מגדיר באופן מפורש את הפלטפורמות שבהן חל איסור על אדם לקיים יחסי מין עם אישה הכפופה למרותו. שתי הפלטפורמות הנקובות בחוק הן עבודה או שירות. המונח שירות מתייחס למסגרות דוגמת שירות צבאי, שירות במשטרה או שירות בכל אחד מגופי הביטחון האחרים הפועלים מטעם מדינת ישראל.

   מה העונש על בעילה אסורה בהסכמה הנעשית תוך ניצול יחסי מרות?

   כאשר גבר בועל אישה שבינה לבינו מתקיימים יחסי מרות, וגילה של האישה הוא בין 16-18, הרי שמדובר בעבירה פלילית שהעונש בצידה הוא עד 5 שנות מאסר. כאשר מדובר ביחסי מרות בין שני בגירים, אזי העונש המקסימלי הקבוע בחוק בגין מעשה זה הוא של 3 שנות מאסר. כמו כן, מציין חוק העונשין כי בעילה של אישה בהסכמה היא אסורה גם במקרה של יחסי תלות ולא רק יחסי מרות.

   מה ההבדל בין יחסי מרות ליחסי תלות?

   על פי חוק העונשין, כאשר מערכת היחסים בין הקטינה בגילאי 16-18 לבין הבועל היא של מטפל ומטופלת, מדובר בבעילה אסורה מכוח מה שהחוק מגדיר כיחסי תלות, וזאת כל עוד יחסים אלו החלו רק אחרי תחילת הטיפול. אלו סוגי המטפלים אותם מגדיר החוק לצורך התגבשות העבירה של בעילה אסורה תוך ניצול יחסי תלות:

   • פסיכולוג.
   • עובד סוציאלי.
   • פסיכיאטר.
   • אדם המתחזה לפסיכולוג, עובד סוציאלי או פסיכיאטר.

   מלשון החוק ניתן ללמוד כי עבירה של בעילה אסורה בהסכמה במסגרת יחסי מרות, מתגבשת כל אימת שמתקיימים יחסי מרות ללא קשר האם הנבעלת היא קטינה או בגירה. לעומתה, הבעילה הינה על פניה מותרת במסגרת יחסי מטפל ומטופל כאשר היא נעשית בין שני אנשים בגירים, אולם החוק קובע כי מדובר בעבירה במקרים בהם הבעילה היא תוצאה של ניצול תלות ממשית של המטופל במטפל.

   קיום יחסי מין בעבודה או בשירות עשוי להיחשב לעבירה פלילית

   עבירת בעילה אסורה בהסכמה, נועדה למנוע מצב של קיום יחסי מין בין גבר לאישה הכפופה לו. זאת, מתוך הנחה כי הסכמתה של האישה לקיום יחסי מין עשויה להיות תולדה של חשש מפגיעה בפרנסתה במידה שתסרב.

   מסיבה זו, בחר המחוקק ליצור מסגרת ענישה והרתעה כלפי מעסיקים, מפקדים וגורמים בעלי סמכות, במקרה שבו יקיימו מערכת יחסים מינית עם מי שכפופה להם. כך, במידה שלא ישעו להוראות החוק, באפשרות בתי המשפט להטיל עליהם עונש של מאסר מאחורי סורג ובריח.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף