LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  אתה חשוד במתן שוחד לעובד ציבור זר – דע מהן זכויותיך

  עבירות שוחד לעובד ציבור זר 'זכתה' לסעיף מיוחד בחוק העונשין. מיהו 'עובד ציבור זר' שאסור לתת לו שוחד? מהו העונש על מתן שוחד לעובד ציבור זר? וכיצד ניתן להתגונן מפני אישום במתן שוחד לעובד ציבור זר? על כך במאמר שלפניכם.

  אתה חשוד במתן שוחד לעובד ציבור זר - דע מהן זכויותיך

  "בשנים האחרונות" – כתב היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מני מזוז – "הלך וגבר בעולם הצורך בהתמודדות יעילה עם תופעת השחיתות והשוחד בעסקאות בינלאומיות. הקהילה הבינלאומית החליטה להירתם למאבק בינלאומי בשחיתות, במסגרת זו גובשו אמנת האו"ם נגד שחיתות ואמנת ארגון ה – OECD בדבר המאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות בינלאומיות.

  התפיסה העומדת בבסיס אמנות אלו היא שמחויבות והתגייסות של כל אחת מהמדינות החברות לפעול במשותף למיגור השוחד והשחיתות, הן המפתח להצלחתו של המאבק ליצירתו של אקלים בינלאומי נקי משחיתות. מדינת ישראל היא צד לאמנות אלו מתוך שותפות והכרה בתפיסה האמורה".

  מחמת צורך זה, החליטה הכנסת בשנת 2008 להוסיף את סעיף 291א לחוק העונשין האוסר על נתינת שוחד לעובד זר:

  "הנותן שוחד לעובד ציבור זר בעד פעולה הקשורה בתפקידו, כדי להשיג, להבטיח או לקדם פעילות עסקית או יתרון אחר בנוגע לפעילות עסקית, דינו כדין נותן שוחד לפי סעיף 291".

  דינו של נותן שוחד לפי סעיף 291 הוא מאסר שבע שנים, קנס כספי בגובה כמיליון ₪ לאדם פרטי וכשני מיליון ₪ לתאגיד, או קנס בגובה פי ארבעה משווי טובת ההנאה שהושגה או שהייתה כוונה להשיגה באמצעות מעשה העבירה – לפי הגבוה מביניהם. משום כך, עונשו של נותן שוחד לעובד ציבור זר – זהה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הגדרת 'עובד ציבור זר'

   מי נחשב עובד ציבור זר לעניין עבירת מתן שוחד? החוק מפרט שלשה סוגים:

   1. עובד מדינה זרה: עובד מדינה זרה וכל מי שנושא משרה ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי מטעם המדינה הזרה. בכלל זה: מי שנושא משרה או ממלא תפקיד ברשות המחוקקת, ברשות המבצעת או ברשות השופטת של המדינה הזרה, בין בבחירה, בין במינוי ובין בהסכם.

   2. עובד של גוף ציבורי מטעם מדינה זרה: נושא משרה ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי מטעם גוף ציבורי שהוקם לפי חיקוק של מדינה זרה, או מטעם גוף הנמצא בשליטה ישירה או עקיפה של מדינה זרה.

   3. עובד של ארגון ציבורי בינלאומי: עובד של ארגון ציבורי בין-לאומי, וכל מי שנושא משרה ציבורית או ממלא תפקיד ציבורי מטעם ארגון שכזה.

   מומלץ להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה

   עבירת שוחד היא עבירה פלילית חמורה, וניתן לומר שהיא עבירת השחיתות החמורה ביותר.

   משום כך, אם אתה חשוד או מואשם בעבירת נתינת שוחד לעובד ציבור זר, כדאי לך להיעזר בשירותי עורך דין פלילי מנוסה. עורך דין מנוסה יפעל בצורה היעילה ביותר – הן למניעת הרשעתך, והן להקלה בעונשך – במידה ותורשע.

   טענת ההגנה העיקרית על עבירת שוחד היא הטענה כי מתן הכספים או טובות ההנאה לא נועדו למטרת שוחד, אלא אך ורק בתור מתנה או הלוואה לחבר.

   כוונתו של נותן הכספים או טובות ההנאה אינה דבר הניתן להוכחה בנקל, ומשום כך זוהי נקודת תורפה בגיבוש ההוכחות של התביעה. אל נקודה זו בדיוק מכוונת לא פעם הסנגוריה, ועורך דין מנוסה יוכל לשכנע את השופט כי קיים ספק סביר בהוכחת כוונתו הפלילית של הנאשם ועל כן יש לזַכותו.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף