LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  מה העונש הצפוי בגין עבירת השוחד?

  עבירת שוחד מתבטאת במתן טובת הנאה לבעל תפקיד ציבורי בתמורה להפעלת כוחו ומעמדו. הערך המוגן בעבירת שוחד הוא שמירה על טוהר המידות של המערכת הציבורית, חיזוק אמון הציבור במערכת השלטון ומניעת ניצול לרעה של הכוח המונח בידיהם על פי חוק.

  מה העונש הצפוי בגין עבירת השוחד?

  עבירת השוחד כלשעצמה מוגדרת בסעיף 209 לחוק העונשין ובה נקבע כי טובת ההנאה יכולה להיות כסף, מוצר שווה כסף, שירות או כל דבר אחר. טובת ההנאה יכולה גם להינתן תמורת ביצוע פעולה או לחילופין הימנעות מעשייתה, באופן ישיר או על ידי מתווך ותמורת פעולה שעובד הציבור חייב לעשות במסגרת תפקידו.

  תוכן עניינים

  מדיניות הענישה בעבירות שוחד עודכנה בתאריך 4.2.10, אז נכנס לתוקפו חוק העונשין בו הוחמרה הענישה בעבירות מן הסוג הזה. התיקון הוא לסעיף 209 הנוגע בלקיחת שוחד ולסעיף 291 הנוגע למתן שוחד. בכך גם הוחמרה הענישה בעבירה לפי סעיף מתן שוחד לעובד ציבור זר ובעבירה לפי סעיף תיווך בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת, שהעונש הקבוע להן נגזר מעבירות לקיחת שוחד ומתן שוחד.

  מאסר וקנס בגין עבירת השוחד

  החוק מבחין בין עונש המאסר לבין עונשי הקנס. עונש המאסר המרבי ללקיחת שוחד הוחמר מתקופה של שבע שנים לתקופה של 10 שנים, בעוד עונש המאסר לעבירות מתן שוחד הוכפל משלוש שנים ושבעה חודשים לתקופה של 7 שנים.

  עונשי הקנס הוחמרו גם הם בצורה משמעותית וניתן לראות זאת בהבדלים לפני ואחרי התיקון לחוק. עד התיקון, הקנס המרבי בגין עבירות שוחד שהעונש המרבי בצדן היה מעל 3 שנות מאסר היא 202 אלף ש"ח. לאחר התיקון הקנס המרבי לעבירות שוחד הוא הגבוה מבין הבאים: פי חמישה מהקנס האמור ליחיד ופי עשרה מהקנס האמור לתאגיד, או פי ארבעה מטובת ההנאה שהשיג או התכוון הנאשם להשיג על ידי העבירה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדוע הוחמרו העונשים בתיקון לחוק?

   התיקון לחוק מייצג נאמנה את רוח התקופה ומבטא את חוסר הסובלנות של הציבור ובתי המשפט לעבירות השוחד. עבירת שוחד היא עבירת השחיתות המצויה במקום הגבוה ביותר במדרג החומרה, ועל ידי החמרת הענישה ניתן לצמצם את הפער בין עבירות אלו לבין עבירות אחרות המבוצעות על רקע כלכלי. מטרת התיקון לחוק היא גם לצמצם את הפער בין עבירת לקיחת שוחד למתן שוחד, תוך הותרת מדרג בין העבירות.

   המחוקק רוצה לאפשר לבתי המשפט להטיל עונש הולם ומרתיע במקרים בהם העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות.

   נסיבות אלו כוללות מתן שוחד בהיקפים גדולים או בצורה שיטתית ומצבים בהם נותן השוחד הוא תאגיד או גורם חזק מבחינה כלכלית, פוליטית או אחרת, בהשוואה לעובד הציבור שקיבל את השוחד בפועל. השינוי המהותי בקנסות משתלב עם תפיסה של מאבק בעבירות שבצדן רווח כלכלי. החמרת הקנס והענישה גם אמורים לפגוע במוטיבציה העומדת בבסיס הפשיעה וכמובן למנוע אותה.

   איך אפשר להקל על העונש?

   התייעצות עם עורך דין פלילי היא דרך מצוינת להקל על העונש הצפוי בגין עבירת השוחד. ראשית, עורך דין פלילי מכיר את פסקי הדין התקדימיים ויכול לעזור לנאשם לערער על ההחלטה, על העונש או על שניהם. הגשת הערעור לערכאה משפטית גבוהה יותר עשויה למנוע הטלת קלון ולשמור על האינטרס של הלקוח בטווח הקצר והארוך.

   שנית, תפקידו של עורך הדין הוא להטות את הדיון המשפטי והרישום הפלילי לסעיפים פחות חמורים. כך ניתן להקל על עונשי המאסר כפי שנקבעו בתיקון לחוק, וגם לצמצם את הסנקציה של הטלת קנס כספי גבוה.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף