עיכוב הליכים פליליים – כיצד?

אחת מהדרכים שיש לנאשם להתגונן לאחר הגשת כתב האישום, היא להגיש ליועץ המשפטי לממשלה 'בקשה לעיכוב הליכים פליליים'. ליועץ המשפטי ישנה הסמכות להורות על עיכוב כל ההליכים בתיק עד להודעה חדשה. מתי ניתן להגיש בקשה? מהי הפורצדורה של אישור הבקשה? מה הם השיקולים של היועץ? על כל אלה ועוד בסקירה שלפניכם

סמכות היועץ המשפטי לממשלה להורות על עיכוב ההליכים הפליליים

ליועץ המשפטי לממשלה נתונה הסמכות להורות לבית המשפט על עיכוב כל ההליכים הפליליים בתיק. משמעות הוראה זו היא כי כל ההליכים כנגד הנאשם יוקפאו עד להודעה חדשה של היועץ המבטלת את העיכוב.חלון הזמן בו היועץ רשאי להורות על עיכוב הליכים פליליים, הוא בין הגשת כתב האישום להכרעת הדין. התערבות כזו מצד היועץ המשפטי תיעשה רק במקרים חריגים, בהם יש אינטרס ציבורי או סיבה מיוחדת אחרת לעכב את ההליכים הפליליים.

שיקולי היועץ המשפטי בהחלטתו על עיכוב ההליכים

מה הם השיקולים שמנחים את היועץ המשפטי? ככלל, היועץ המשפטי אינו מהווה ערכאה משפטית, ומשום כך טענות כנגד חוזק הראיות אינן שייכות לתחום היועץ אלא לבית משפט של ערעור, וכן טענות להקל על עונש הנאשם מסיבות כאלה ואחרות, אינן שייכות ליועץ המשפטי אלא יהוו חלק משיקולי השופט בבואו לקבוע את גזר הדין.

השיקולים שמנחים את היועץ המשפטי הם בעיקר שיקולים של אינטרס ציבורי. למשל – כאשר היועץ מגיע למסקנה שהעלות של הליכי המשפט גבוהה, והתועלת הציבורית מקיום המשפט נמוכה, ומשום כך קיום המשפט אינו מצדיק את בזבוז משאבי הציבור.

כמו כן, ישנם מקרים בהם עצם קיום ההליך המשפטי מזיק לצד ג'. למשל, כאשר המשפט מלווה בחשיפה תקשורתית הפוגעת באנשים נוספים הקשורים לפרשה, היועץ עשוי להחליט שהנזק שנגרם לאחרים גדול יותר מהתועלת שיפיק קיום המשפט, ומשום כך להורות על עיכוב ההליכים.

בנוסף, יתכן ונסיבות מיוחדות של הנאשם, כגון שהינו במצב רפואי קשה או שחווה אסון אישי, יהוו שיקול עבור היועץ לעכב את ההליכים הפליליים.

החזרת ההליכים מהעיכוב מוגבלת בזמן

כאמור, עיכוב ההליכים הפליליים הינו 'הקפאה' של ההליכים בתיק, ומשכך ניתן 'להפשירם' במועד מאוחר יותר ולחדש את המשפט. חידוש ההליכים הפליליים ייעשה בהודעה בכתב של היועץ לבית המשפט.

עם זאת, ישנה הגבלה על משך הזמן שלאחריו ניתן להחזיר את ההליכים הפליליים. בעבירות מסוג 'פשע', אם עברו 5 שנים מתחילת עיכוב ההליכים – לא ניתן לחדשם, ובעבירות מסוג 'עוון', אם עברה שנה מתחילת עיכוב ההליכים – לא ניתן לחדשם. [עבירות 'פשע' הינן עבירות חמורות שהעונש המירבי עליהן הוא מעל 3 שנות מאסר, ועבירות 'עוון' הינן עבירות שהעונש המירבי עליהן הינו מאסר מעל 3 חודשים ועד 3 שנים].

על הנאשם או סנגורו להגיש בקשה לעיכוב ההליכים הפליליים

כדי לעכב את ההליכים, על הנאשם או סנגורו להגיש בקשה לתובע במשפט [הפרקליטות או יחידת התביעות במשטרה]. התובע יגיש לפרקליטות את הבקשה בצירוף סקירת העובדות העיקריות בתיק ובצירוף המלצה שלו. בפרקליטות ישנה מחלקה מיוחדת לטיפול בבקשות לעיכוב הליכים, והפרקליט הממונה יחקור את המקרה ויחווה את דעתו ליועץ המשפטי לממשלה. ההחלטה בבקשה היא של היועץ המשפטי לממשלה. היועץ רשאי לדחות את הבקשה, להיענות לה ולעכב את ההליכים או לעכב את ההליכים בתנאים שיקבעו.

עיכוב הליכים פליליים – פתרון 'מחוץ לקופסה'

ניתן לומר שבקשה לעיכוב ההליכים הפליליים הינה דרך 'חוץ משפטית' להגן על הנאשם. השיקולים של היועץ המשפטי אינם שיקולים משפטיים רגילים, וליועץ ישנה מניפה רחבה של שיקולים ואינטרסים שבגינם הוא יכול לעכב את כל ההליכים בתיק.

הבקשה לעיכוב הליכים פליליים אינה מחליפה, כמובן, את ההגנה הרגילה במשפט, שכן התערבותו של היועץ המשפטי הינה חריגה. אך במקרים מתאימים, יש בהחלט ערך מוסף לבקשה לעיכוב הליכים פליליים, שכן בקשה זו מביאה את המבט החוץ-משפטי של היועץ, ששוקל את האינטרס הציבורי בעצם קיומו של המשפט.

 

עו"ד ארז אבוהב: "סנגור זה לא מקצוע אלא מצב נפשי. הוא צריך להיות עורך דין מנוסה ומנהיג בכל רמח אבריו. כעורך דין פלילי שייצג נאשמים בתיקים המורכבים ביותר בעשור האחרון אני יכול לומר באופן מוחלט, אין תיק לא טוב יש סנגור לא טוב. לכל דבר יש פתרון, צריך להתאמץ להשיגו ולהילחם עליו. כזה אני."

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבותכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: גביע.


אין לראות בעמוד זה ובכלל באתר הסתבכת בפלילים? יצוג במשפט פלילי המלצה, חוו"ד משפטית, יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי; בנוסף, התוכן באתר עו"ד פלילי לא מתחיב להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני; המבקר באתר ייקח בחשבון כי מידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על הכתוב באתר עו"ד פלילי עושה זאת באחריותו האישית המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

פנייה לייעוץ אישי

שם מלא *

מספר טלפון *

תוכן הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: בית.
פרטי יצירת קשר:

רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 0539348881מידע חשוב נוסף