עורך דין אמיר מורשתי
עורך דין אמיר מורשתי
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  רחוב יגיע כפים 2,
  בית פיילוט, קומה 2
  תל אביב 677786

  טלפון: 077-9974772

  מידע חשוב נוסף

  הסתבכת בעבירה של הלבנת הון? רקע, עונש, התמודדות וזיכוי אפשרי!

  איסור הלבנת הון מהווה עבירה פלילית, אשר נועדה למנוע 'הכשרת' כסף שנצבר באמצעים בלתי חוקיים. מהו בדיוק האיסור? מה העונש עליו? וכיצד המדינה אוכפת את האיסור?

  הסתבכת בעבירה של הלבנת הון? דע מהן זכויותיך

  'הלבנת הון' מהי?

  'הלבנת הון', כשמה, היא פעולה פיננסית שנועדה להפוך הון 'שחור' להון 'לבן'. הון שחור הוא הון שנצבר בדרכים לא חוקיות ושמשום כך אסור בהחזקה; הון לבן הינו הון חוקי; ופעולת הלבנת הון היא פעולה שנועדה להסתיר את המקור הלא-חוקי של הכסף ולהציג כאילו נצבר באמצעים כשרים.

  ישנן דרכים רבות ומגוונות להלבין הון. אחת הדרכים הנפוצות היא להקים חברה פיקטיבית שכביכול עושה עסקים ומרוויחה, אך למעשה מטרתה העיקרית או היחידה היא להלבין כספים. חברות כאלה מכונות: 'חברות קש'. דרך נוספת: לסכם עם בעל עסק אמיתי, כגון בעל חנות מכולת שמגלגל הרבה מזומן, שהכסף השחור ייכנס אליו, והוא יוציא המחאה בנקאית.

  מאמרים פופולריים נוספים:שיקולי ענישה בעבירות מסשיקולי ענישה בעבירות הלבנת הון

  איסור הלבנת הון

  בשנת 2000 נחקק חוק ייעודי האוסר להלבין כספים ומטיל עונש חמור על המלבין. כך כותב החוק בסעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000:

  "העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין"

  איך רכוש הופך להיות קשור לעבירה? על כך כותב החוק [שם]:

  "(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה; (2) רכוש ששימש לביצוע עבירה; (3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה; (4) רכוש שנעברה בו עבירה".

  מה הן העבירות שרכוש שקשור אליהם נאסר? על כך מפורט בתוספת הראשונה לחוק.

  בתוספת הראשונה, החוק מונה רשימה ארוכה של עבירות. ביניהן: עבירות לפי חוק הסמים המסוכנים, עבירות שוד, עבירות של סחר בלתי חוקי בנשק, עבירות הקשורות למעשי זנות, עבירות מכירה והפצה של חומר תועבה, עבירות הימורים, עבירות שוחד, עבירות רצח וניסיון לרצח, עבירות של פגיעה בחירות, עבירות של פגיעה ברכוש, עבירות גניבת רכב, ועוד.
  עבירות אלה [וכל שאר העבירות המנויות בתוספת הראשונה] קרויות: "עבירות מקור". כלומר, עבירות שקשורות למקור של הרכוש.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   העיקרון שעומד מאחורי עבירת הלבנת הון

   השופט חשין (ע"א 9796/03), מסביר בצורה יפה את הרעיון שעומד בבסיס עבירת הלבנת הון:

   "חוק איסור הלבנת הון… חוק חדש הוא עימנו, וכשמו כן הוא: ייעודו הוא להילחם בתופעה של "הלבנת הון"… ודוק: עניינו של החוק אין הוא בעבירות המקור עצמן; אלו תטופלנה בדרך הרגילה: העבריינים ישאו בעונש כהוראות הקודקס הפלילי הרגיל ומי שייצאו זכאים ייפטרו לביתם. עניינו של החוק הוא אך בפירות אותן עבירות מקור, ובכספים וברכוש ששימשו או שאיפשרו את ביצוען. תכלית החוק היא, בעיקרה, לחלט לאוצר המדינה אותם כספים שהחוק רואה בהם כספים אסורים, והטכניקה שהוא נוקט בה היא טכניקה המקובלת בדיני מס. וכפי שנאמר במקום אחר בנושא גבייתו של מס".

   איך מתבצעת האכיפה של איסור הלבנת הון?

   בכדי לעקוב ולאכוף את איסור הלבנת הון, החוק נותן כמה כלים. החוק קובע כי על הבנקים ועל הבורסה לבצע רישום ומעקב, ולדווח על כל פעילות שחורגת מהנורמה ושיש בה חשד להלבנת הון.

   כמו כן, החוק קובע כי על כל אדם הנותן שירותי מטבע, למשל חלפן כספים של מטבע חוץ או של שיקים, להירשם במרשם נותני שירותי מטבע ולדווח על כל פעולותיו.

   בנוסף, ישנו מעקב על כל מי שנכנס ויוצא מהארץ, וכל מי שמוציא או מכניס סכום כסף בגובה הסכום הקבוע בחוק, או יותר, חייב לדווח. [הסכום המחייב דיווח: 100,000 ₪. אך אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, הסכום הוא: 1,250,000 ש"ח].

   הבלנת הון עונש אפשרי: הכסף האסור מחולט לטובת אוצר המדינה

   כאשר אדם מורשע בהליך פלילי בעבירת איסור הלבנת הון, בנוסף על העונש המגיע לו – המדינה לוקחת את הכסף שהיה קשור לביצוע העבירה. פעולה זו נקראת: 'חילוט הרכוש'.
   כך לשון החוק בסעיף 21(א):

   "הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 3 או 4, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש יחולט רכוש מתוך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא –

   (1) רכוש שנעברה בו העבירה, וכן רכוש ששימש לביצוע העבירה, שאיפשר את ביצועה או שיועד לכך;

   (2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך".

   המלחמה בהון השחור

   מטרתו של חוק איסור הלבנת הון היא להילחם בהון השחור. החוק אינו עוסק בעצם העבירות שבאמצעותן נצבר ההון, אלא במניעת ההתעשרות בהון שחור ללא תשלום מס.

   הלבנת הון עונש

   החוק האוסר על הלבנת הון קובע עונשים חמורים מחד וחילוט הכספים האסורים שנצברו מאידך, ובכך מציג מלחמה אפקטיבית בהון השחור. אכיפת החוק מתבצעת בדרכים שונות, ביניהן: דיווחים של הבנקים והבורסות, חובת רישום של נותני שירותי מטבע ומעקב אחרי כניסה ויציאה מהארץ.

   הלבנת הון עונש - שאלות נפוצות כיצד ניתן לדווח למשטרה על הלבנת הון?

   יש להיכנס לאתר האינטרנט של משטרת ישראל, ומשם להדפיס ולמלא את טופס הדיווח על הלבנת הון. את הטופס יש להגיש לחוליית תיאום הלבנת הון של המשטרה או למדור תיאום מבצעי פנים במשטרה, באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני או הטלפון. הפרטים מופיעים באתר האינטרנט של משטרת ישראל.

   מהי חובת הדיווח על פי החוק לאיסור הלבנת הון?

   לפי החוק לאיסור הלבנת הון, אין לבצע פעולה ברכוש או למסור מידע כוזב כדי שלא יהיה דיווח או שיהיה דיווח שגוי בכל הקשור הן לחובות שיש לנותני שירותים פיננסים והן לחובות דיווח על כספים ביציאה מישראל או בכניסה אליה. דינו של העושה כן הוא 10 שנות מאסר וקנס כספי.

   מהן העבירות המופיעות בחוק איסור הלבנת הון?

   ישנם שלושה סוגים מרכזיים של עבירות בחוק איסור הלבנת הון: עבירות רכוש שמקורו בעבירה – בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, עבירות רכוש ששימש לביצוע עבירה ועבירות רכוש שאיפשר ביצוע עבירה.

   מה העונש הקבוע בחוק לעבירות של הלבנת הון?

   העונש הקבוע בחוק לעבירות רכוש שמקורו בעבירה הוא מאסר שלא עולה על 7 שנים, וכך גם באשר לעבירות רכוש ששימש לביצוע עבירה. העונש הקבוע בחוק לעבירות רכוש שאיפשר ביצוע עבירה הוא מאסר שלא עולה על 10 שנים.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים lawontheweb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף